Dziś jest piątek, 16.04.2021, imieniny Bernadetty, Cecyliana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne inwestycje » Aktualności » Urząd Gminy w Malanowie przypomina o obowiązku oznakowania nieruchomości

Urząd Gminy w Malanowie przypomina o obowiązku oznakowania nieruchomości

607530_1

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informujemy, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

Adres posesji jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dzięki prawidłowo oznakowanej posesji służby ratownicze mogą szybko zlokalizować miejsce zdarzenia i tym samym szybciej udzielić pomocy. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkować może utrudnieniami i wydłużaniem czasu dostawy przesyłek przez pocztę czy też kurierów. Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi również odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy.

 

Ponadto informujemy, że w ostatnim czasie na terenie Gminy Malanów pojawili się pracownicy firmy INFOREKBUD , którzy oferują w sprzedaży tabliczki opracowane i wykonane przez ta firmę. Propozycje przez nich składane są ofertami czysto handlowymi i nie mają żadnego związku z Wójtem czy Urzędem Gminy, a zakup nie jest obowiązkiem.

Jednocześnie Wójt Gminy Malanów zachęca do każdorazowego weryfikowania wszelkich ofert przedstawianych Państwu przez przedstawicieli handlowych i doradców technicznych.

MarK


Pozostałe aktualności