Dziś jest piątek, 16.04.2021, imieniny Bernadetty, Cecyliana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne inwestycje » Aktualności » Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Malanowie

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Malanowie

IMG_0782

 

 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  przy ul. Kwiatowej  w Malanowie oraz przebudowa  sieci kanalizacji  deszczowej w Malanowie w ramach projektu pn. Modernizacja sieci wodociągowej , kanalizacji  i suw w Malanowie.

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Malanów, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu jest podzielony na dwa etapy. Zakończenie realizacji I etapu operacji, obejmującego prace związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną przewidziane jest w miesiącu maju 2018 roku. Natomiast zakończenie II etapu dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ma nastąpić w maju 2019 roku.

W grudniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Tureckiej w kierunku ul. Parkowej. W efekcie wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych sp. z o.o w Turku, po czym w dniu 05 stycznia 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót na kwotę 749 307,88 brutto. W tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy. Roboty budowlane będą trwały do dnia 16 kwietnia br.

                                                                                               Wioletta Sypniewska

 

 


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności