Dziś jest piątek, 16.04.2021, imieniny Bernadetty, Cecyliana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne inwestycje » Aktualności » Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców gminy Malanów

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców gminy Malanów

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Malanów złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Projekt dotyczy zakupu i montażu 313 podłączonych do sieci instalacji fotowoltaicznych PV, które będą zamontowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Malanów, którzy zgłosili uczestnictwo w projekcie. Łączna moc instalacji wynosi 1288,45 kW. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 5 978 612,04 zł, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu 15% kosztów kwalifikowanych netto oraz całość podatku VAT pokryje właściciel nieruchomości. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 187 wniosków o dofinansowanie. 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 49 projektów zostało ocenionych negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 2 wnioski zostały wycofane. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów. Gmina Malanów otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzające, iż zgłoszony przez gminę projekt został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej gdzie ostatecznie członkowie Komisji Oceny Projektów rozstrzygną, które gminy otrzymają dofinansowanie na projekt „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

 

                                                                                                                     Wioletta Sypniewska


Pozostałe aktualności