Dziś jest czwartek, 24.05.2018, imieniny Joanny, Marii
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne inwestycje » Aktualności » Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 25 października 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Malanów, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie” w ramach osi priorytetowej 3 Energia, działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Następnie w dniu 23 listopada 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie całości robót budowlanych dotyczących tej inwestycji. W przetargu udział wzięło 5 oferentów. W efekcie wybrano ofertę Firmy Budowlanej CEGBUD z Chlebowa. W dniu 19 stycznia bieżącego roku zawarto umowę z ww. na wykonanie robót za kwotę 1.621.353,89 zł brutto.

Po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił niezwłocznie do prac i do końca marca zgłosił Gminie Malanów gotowość do odbioru częściowego pierwszego etapu robót. W dniu 3 kwietnia br. dokonano odbioru wykonanych prac tj. robót rozbiórkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowania ścian do ocieplenia oraz docieplenia części ścian zewnętrznych.

Justyna Górska-Czekała


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności