Dziś jest czwartek, 24.05.2018, imieniny Joanny, Marii
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne inwestycje » Aktualności » Podpisano umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy w ramach  PROW na lata 2014-2020

W dniu 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Malanów, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wójt Gminy Malanów Sławomir Prentczyński starania o dofinansowanie na wykonanie przedmiotowych modernizacji wodno-ściekowych rozpoczął już w ubiegłym roku, a wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 16.11.2016 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje min. przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej od ul. Tureckiej w kierunku ul. Parkowej oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Zakończenie realizacji I etapu operacji, obejmującego prace związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną przewidziane jest w miesiącu maju 2018 roku. Natomiast zakończenie II etapu dotyczącego modernizacji SUW ma nastąpić w maju 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3 165 460,04 zł, a kwota dofinansowania 1 720 381,00 zł.

 

Drugą umową zawartą w dniu 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Malanów, a Województwem Wielkopolskim jest umowa o przyznaniu pomocy dla operacji pn. „Ścieżka rekreacyjna w Malanowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w lutym bieżącego roku. Zakres rzeczowy projektu dotyczy przebudowy 265 m ścieżki zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawiszyńską, a drogą powiatową w kierunku cmentarza. Zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, usytuowanie obiektów małej architektury i rekreacji, oraz oświetlenie. Całkowita wartość projektu wynosi 157 158,59 zł, a kwota dofinansowania 100 000,00 zł.

 

Justyna Górska-Czekała


Pozostałe aktualności